Bémův výbuch = možný hřebíček do rakve ODS

pondělí 26. březen 2012 13:31

V posledních dnech se výrazně osvětlily praktiky exprimátora Pavla Béma, které „táhly“ politiku zejména pražské ODS „hluboko do podpalubí“ a byly jednoznačně mafiánské. Proto také osmileté úřadování Pavla Béma na magistrátu nebylo zdaleka – jak tvrdí Václav Klaus – to nejúspěšnější, ale bylo správné přejmenování Mariánského náměstí na „mafiánské“. V tomto směru charakteristiky určitých lidí (Josef Dobeš, Bátora, ale také Bém) prokazují, že prezident má dost špatný odhad a hlavně posouzení lidí, kteří jsou mu blízcí. O to mi však dnes nejde. Nejsem voličem ODS. Přesto nechci, aby se ODS stala nepodstatnou politickou silou. A to závisí dnes jen a jen na Petru Nečasovi.

Pokud na základě nových podkladů, způsobu kontaktu, oslovování, obsahu mafiánských rozhovorů Bém – Janoušek (i s přihlédnutím k nové automobilové eskapádě p. Janouška, vrcholící vlastně snahou u usmrcení ženy, neposkytnutí pomoci a útěku před policií) nezasáhne rázně a hned „neodstřihne“ ODS od těchto dvou osob (další najdeme mezi představiteli některých městských částí a ve středočeské ODS), stane se zcela jistě hrobařem ODS a ovlivní její vystrčení na vedlejší politickou kolej. Je nutné si uvědomit, že ani Pavel Bém ani Janoušek nejsou čestnými lidmi. Proto není třeba uvažovat o jakékoliv présumpci neviny a čekat několik let, než se něco dokáže. Stačí to, co je známé. Jde hlavně o etiku politiky, a to snad i Petr Nečas ví, že jednání Bém – Janoušek má od ní velice daleko. Přitom lhavý Bém, který s úsměvem nepřipustí žádnou kritiku, vše (Blanku, Opencard, čistírnu vod atd.) „shazuje“ na jiné, zejména na ty, kteří nastoupili po něm, má nyní důvěru snad jen Václava Klause.

Nevyužití situace, kdy nový primátor Bohuslav Svoboda se zachoval výborně a postupně vyhazuje prominenty starého vedení, oprostil se od i od podobných kreatur z ČSSD a – podle mne – získává určité body pro ODS, by bylo trestuhodné. Bohužel o Petrovi Nečasovi je známé, že nejde rád do střetů, že je silně „vázán na Hrad“, je měkký místo, aby s těmi, kteří si to zaslouží „zatočil“, je možná naivní to předpokládat.

Petře Nečasi, vzpamatujte se. Uvědomte si, že jste odpovědný za proreformní politiku koalice, že jste něco začali, co dřívější vlády nedělaly, že je to sice tvrdé, ale potřebné. Pokud nebudeme vědět, že Bém, Janoušek a další již nemají co do činění s ODS, ztratíte zbytek důvěry lidí. Nastoupí populistická a daleko méně kvalifikovaná a lhavá vláda ČSSD, která jen slibuje všem lepší budoucnost, kterou nemůže bezbolestně zajistit.

Petře Nečasi, prokažte, že jste chlap a ne baba!

Stanislav Zahradníček

Stanislav Zahradníček

Stanislav Zahradníček

Asi většinou o tom, co mne zlobí (většinou politici), ale také co je dobré (a není toho málo).

Důchodce, ale přece jen pracující. myslím, že vím něco o výzkumu trhu a veřejného mínění a proto v něm stále působím. Jsem hodně činný v Sokole. Jinak rodina, chalupa, literatura, hudba - a také věci veřejné.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora